ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

หรือ

รายละเอียดโปรโมชั่น

กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/200 Mbps

สมัครทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/100 Mbps อัพเพิ่มฟรี สปีดอัพโหลดสูงสุด 200 Mbps ตลอดอายุการใช้งาน ในราคาเดิม เพียง 999.-/เดือน

**เริ่มอัพสปีดให้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
+ เน็ตมือถือ 5 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น 
+ กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์
+ ชม Netflix ผ่านกล่องทรูไอดีทีวี ได้ตั้งแต่ 28 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 - 31 ธันวาคม 62 เท่านั้น

853

26/11/19

รายละเอียดโปรโมชั่น

กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/200 Mbps

สมัครทรู กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/100 Mbps อัพเพิ่มฟรี สปีดอัพโหลดสูงสุด 200 Mbps ตลอดอายุการใช้งาน ในราคาเดิม เพียง 999.-/เดือน

**เริ่มอัพสปีดให้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
+ เน็ตมือถือ 5 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น 
+ กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์
+ ชม Netflix ผ่านกล่องทรูไอดีทีวี ได้ตั้งแต่ 28 พ.ย. 62 เป็นต้นไป

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 - 31 ธันวาคม 62 เท่านั้น

853

26/11/19

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2.ค่าแรกเข้า 890.- จากราคาปกติ 2,000.- (ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท)

3.พิเศษ: งดเว้นค่าแรกเข้า 890.- สำหรับลูกค้าที่มีชื่อผู้สมัคร และ ที่อยู่ติดตั้ง ตรงกับชื่อและที่อยู่ที่ระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน

4.พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 24 เดือน และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการกล่อง Trueid TV

5.ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง TOL

6.ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

7.เฉพาะการสมัครแพ็กเกจนี้ จะได้รับความเร็วเริ่มต้นที่ 1000/100 mbps ราคา 999 บาท/เดือน , และรับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอัพโหลดจากปกติ 100 mbps เป็น 200 Mbps ฟรี ตลอดการใช้งาน, โดยความเร็วจะถูกปรับเป็น สปีด 1000/200 Mbps ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค 62 เป็นต้นไป ตลอดอายุการใช้งาน

8.กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺบ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา
9.อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
- กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
- กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 6,975 บาท ตามเงื่อนไขกำหนด

10.แพ็กเกจนี้ สำหรับเทคโนโลยี FTTH และสมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์โปรแรงเท่านั้น

11.แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ เฉพาะการสมัครในแพ็กเกจ 4POTT: 1000/100 mbps ราคา 999 บาท/เดือน ที่กำหนดเท่านั้น, ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค. 62 แพ็กเกจนี้มีระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 24 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า